Upgrade systemu

Optymalizacja i bezpieczeństwo: korzyści z aktualizacji oprogramowania systemowego Slican

Ciągły rozwój technologiczny wymaga nieustannego dopasowywania się do nowych standardów i zagrożeń. Dlatego też aktualizacja oprogramowania systemowego Slican staje się kluczowym elementem zapewnienia nie tylko optymalnej wydajności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa dla użytkowników. Zastanówmy się zatem, jakie korzyści niesie ze sobą proces aktualizacji.

Zwiększenie wydajności i nowe funkcje – upgrade systemu

Każda nowa wersja oprogramowania systemowego Slican to krok naprzód w kwestii wydajności i funkcjonalności. Aktualizacje poprawiają szybkość działania, wprowadzają nowe i zmodernizowane funkcje oraz odświeżają interfejsy, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika.

Bezpieczeństwo systemu

Jedną z najważniejszych korzyści aktualizacji jest wzrost poziomu bezpieczeństwa. Nowe wersje oprogramowania zawierają poprawki zabezpieczeń, eliminują błędy oraz dostosowują system do wymagań RODO, co jest kluczowe w kontekście ochrony danych osobowych i uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych.

Zarządzanie licencjami i wsparcie techniczne

Aktualizacja oprogramowania daje także możliwość elastycznego zarządzania licencjami, gdzie klient sam decyduje, które funkcje chce wykorzystać. Ponadto, korzystając z aktualnej wersji, użytkownicy mają zapewnione wsparcie techniczne przez 1 rok od ostatniej aktualizacji, co pozwala na rozwiązywanie ewentualnych problemów czy konsultacje z ekspertami.

Proces aktualizacji

Aktualizacja oprogramowania systemowego Slican może być przeprowadzona zdalnie przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Slican lub indywidualnie przez użytkownika systemu z uprawnieniami administratora. To elastyczne podejście umożliwia dostosowanie procesu aktualizacji do potrzeb i preferencji klienta.

Regularna aktualizacja oprogramowania systemowego Slican przynosi wymierne korzyści, takie jak zwiększenie wydajności, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, nowe funkcje oraz wsparcie techniczne. To inwestycja w stabilność i efektywność działania systemu, która pozwala unikać potencjalnych zagrożeń.

Napisz do nas

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "SOLVE Elektronika" z siedzibą w ul. Edukacji 48 43-100 Tychy Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
pozycjonowanie stron bielsko